Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Informacja o przynanych dotacjach dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierani

INFORMACJA