Informacja dla osób niesłyszących

Nazwa, dane adresowe

Wojewoda, Wicewojewodowie i Urząd Wojewódzki

Wojewoda Wielkopolski
Al. Niepodległości 16/18
60-713 Poznań
gabinet wojewody - II piętro, budynek A 
tel.: 061 854 18 56, 061 851 55 66
fax: 061 854 11 50  
e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl
 
 
I Wicewojewoda Wielkopolski
Al. Niepodległości 16/18
60-713 Poznań 
gabinet wicewojewody - II piętro, budynek A 
tel.: 061 854 18 70, 061 852 01 56
fax: 061 854 16 74
e-mail: prozynski@poznan.uw.gov.pl
 
 
II Wicewojewoda Wielkopolski
Al. Niepodległości 16/18
60-713 Poznań 
gabinet wicewojewody - II piętro, budynek A 
tel.: 061 854 17 56, 061 852 00 85
fax: 061 854 15 70
e-mail: ekrzyzanowska@poznan.uw.gov.pl   
 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Al. Niepodległości 16/18
60-713 Poznań
tel.: (061) 854 10 71 (061) 854 13 21 fax.:(061) 852 73 27