Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2021

Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.12.2021r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.12.2021r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie plik pdf

Schemtar otganizacyjny plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 79 / 2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2021r.

W sprawie powołania doraźnej Komisji dla oceny wniosku o najem socjalny lokalu. W budynku w Ośrodku Zdrowia w Tokarach Pierwszych 47.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 78 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 77 / 2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 20 grudnia 2021r.

W sprawie powołania doraźnej Komisji dla oceny wniosku o najem socjalny lokalu. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Młodzianowie 25 pokój nr 6.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 76 / 2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji dla oceny wniosku o najem socjalny lokalu. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Młodzianowie 25 pokój nr 3.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 75 / 2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji dla oceny wniosku o najem socjalny lokalu. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Młodzianowie 25 pokój nr 1.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 74 / 2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji dla oceny wniosku o najem socjalny lokalu. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Młodzianowie 25 pokój nr 2.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 73 / 2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji dla oceny wniosku o najem socjalny lokalu. W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Młodzianowie 25 pokój nr 5.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 72/221 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Kawęczynie wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kawęczyn w 2022 r.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 70/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 listopada 2021r.

w sprawie ustalenia regulaminu zatrudniania na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych plik pdf

Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Kawęczyn dnia 17 listopada 2021 roku

w sprawie wprowadzenia procedur: wydawania zaświadczeń potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym oraz przeprowadzeniu zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 listopada 2021 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załacznik nr 1 plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 62/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Zarzadzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 57/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy Kawęczyn w tym osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 54/2021 z dnia 27 października 2021 roku

sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Kawęczynie na lata 2021-2025” plik pdf

Załącznik Plan działania na rzecz zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Kawęczynie na lata 2021 -2025 plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 53/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia „Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Kawęczyn” plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 52/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia „Procedury tworzenia dostępnych dokumentów” plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych  Programu Współpracy Gminy Kawęczyn na rok  2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.2020.1057 tj. z późn. zm.)

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 plik pdf

Załacznik nr 2 plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 50/2021Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia karty obiegowej i protokołu zdawczo-odbiorczego dla pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie oraz zasad ich stosowania.

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

załącznik nr 1 plik pdf

Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 października 2021 r.

Zarządzenie w sprawie zasad wynajmu sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie plik pdf

Zarządzenie Nr 44/2021Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 września 2021r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu „ Zatrzymamy Covid-Szczepimy się!” dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 43/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 plik pdf

Zarządzenie nr 41 /2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 września 2021 r.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 40 / 2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 14 września 2021r.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. Dożynki Powiatowo-Gminno – Parafialne w Kawęczynie. 

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2021r.

w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 sierpnia 2021 r.

W sprawie: powołania komisji i przyjęcia regulaminu publicznego losowania deklaracji z naboru uzupełniającego na instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii   z odnawialnych źródeł energii.

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr.1 plik pdf  

ZARZĄDZENIE NR 34/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 7 lipca 2021 roku

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Dzierzbotki

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załacznik nr 1 do zarządzenia plik pdf

ZARZĄDZENIE 31 A / 2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie o powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE 31/2021z dnia 30.06.2021 r. w sprawie o powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn – III etap w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Dzierzbotki

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Kawęczyn Z dnia 18.06.2021r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych, remont nawierzchni oraz przebudowa chodnika na terenie gminy Kawęczyn – część I Remont drogi gminnej w miejscowości Marianów o dł. 650,0 m oraz budowa drogi w m. Kawęczyn – Dino i zjazdu w Kawęczynie”.

zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 czerwca 2021r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej – wyodrębniony lokal użytkowy Gminy Kawęczyn znajdujący się w budynku nr 39 w miejscowości Kawęczyn, gm. Kawęczyn.

Zarządzenie plik pdf 

Ogłoszenie przetargu plik pdf

Regulamin przetargu plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Dzierzbotki

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy KAWĘCZYN z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu naboru uzupełniającego na kolektory słoneczne - instalacja do podgrzewania ciepłej wody użytkowej"

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 07 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg

Zarządzenie plik pdf

Załącznik plik pdf

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 06.04.2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kawęczyn w 2021 r.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN Z DNIA 15 MARCA 2021 R.

w sprawie: podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podległych Gminie Kawęczyn.

Zarządzenie plik pdf

Załacznik nr 1 plik pdf

Załącznik nr 2 plik pdf

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2020r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 16/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 04 marca 2021 roku

w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 15/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 04 marca 2021 roku

w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 01 marca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr. 1 do zarządzenia plik pdf 

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku niemożności pełnienia obowiązków z powodu u

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 lutego 2021r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28.01.2021r.

w sprawie wprowadzenia regulaminów oceny okresowej pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Zarządzenie plik pdf 

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony nauki

Zarządzenie z ogloszeniem  plik pdf

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

Zarządzenie o naborze plik pdf

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie z ogłoszeniem plik pdf

ZARZADZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 1 /2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw szczepień

Zarządzenie plik pdf