Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2021

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

załącznik nr 1 plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 43/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 40 / 2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 14 września 2021r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 41 /2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 września 2021 r.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. Dożynki Powiatowo-Gminno – Parafialne w Kawęczynie. 

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2021r.

w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 sierpnia 2021 r.

W sprawie: powołania komisji i przyjęcia regulaminu publicznego losowania deklaracji z naboru uzupełniającego na instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii   z odnawialnych źródeł energii.

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr.1 plik pdf  

ZARZĄDZENIE NR 34/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia plik pdf

ZARZĄDZENIE 31 A / 2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie o powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE 31/2021z dnia 30.06.2021 r. w sprawie o powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 7 lipca 2021 roku

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Dzierzbotki

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załacznik nr 1 do zarządzenia plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Dzierzbotki

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Kawęczyn Z dnia 18.06.2021r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych, remont nawierzchni oraz przebudowa chodnika na terenie gminy Kawęczyn – część I Remont drogi gminnej w miejscowości Marianów o dł. 650,0 m oraz budowa drogi w m. Kawęczyn – Dino i zjazdu w Kawęczynie”.

zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 czerwca 2021r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej – wyodrębniony lokal użytkowy Gminy Kawęczyn znajdujący się w budynku nr 39 w miejscowości Kawęczyn, gm. Kawęczyn.

Zarządzenie plik pdf 

Ogłoszenie przetargu plik pdf

Regulamin przetargu plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Dzierzbotki

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy KAWĘCZYN z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu naboru uzupełniającego na kolektory słoneczne - instalacja do podgrzewania ciepłej wody użytkowej"

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 07 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg

Zarządzenie plik pdf

Załącznik plik pdf

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 06.04.2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kawęczyn w 2021 r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2020r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 16/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 04 marca 2021 roku

w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 15/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 04 marca 2021 roku

w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 01 marca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr. 1 do zarządzenia plik pdf 

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku niemożności pełnienia obowiązków z powodu u

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 lutego 2021r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Zarządzenie plik pdf 

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony nauki

Zarządzenie z ogloszeniem  plik pdf

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

Zarządzenie o naborze plik pdf

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie z ogłoszeniem plik pdf

ZARZADZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 1 /2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw szczepień

Zarządzenie plik pdf