Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2021

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 07 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg

Zarządzenie plik pdf

Załącznik plik pdf

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 06.04.2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kawęczyn w 2021 r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 09.03.2021 r.

w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2020r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 16/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 04 marca 2021 roku

w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 15/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 04 marca 2021 roku

w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 01 marca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr. 1 do zarządzenia plik pdf 

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku niemożności pełnienia obowiązków z powodu u

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 lutego 2021r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Zarządzenie plik pdf 

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony nauki

Zarządzenie z ogloszeniem  plik pdf

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

Zarządzenie o naborze plik pdf

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie z ogłoszeniem plik pdf

ZARZADZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 1 /2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw szczepień

Zarządzenie plik pdf