Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23.09.2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID - 19
w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia plik pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia plik pdf

Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie: procedur wszczęcia postępowania o zamówienie klasyczne zgodnie z Pzp na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr. 1 plik pdf

Załącznik nr. A,B,C plik pdf

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 83/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr.1 regulamin

Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury techn

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 75 / 2020 WÓJTA GMINY Kawęczyn z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 73 / 2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Zarządzenie plik pdf

Załącznik do zarządzenia plik pdf

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 października 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr. 1 do zarzadzenia

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 października 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 plik pdf

Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Gminie Kawęczyn

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr. 1 PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY KAWĘCZYN OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI plik pdf

Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania gminnej komisji do spraw nagród dla nauczycieli

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ

Zarządzenie plik pdf

Załącznik do zarządzenia plik pdf

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 3 września 2020 roku

Zarzadzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.08.2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wiel

Zarządzenie nr 52 plik pdf

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców” plik pdf

Załącznik plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12.08.2020r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedz

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kawęczynie.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.07.2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Kawęczyn, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekc

Zarządzenie nr 47 plik pdf 

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kawęczyn nr 41/2020 z dn. 16 lipca 2020 r.

Zarządzenie plik pdf

Załacznik do zarządzenia plik pdf

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 plik pdf

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz

Zarządzenie plik pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia plik pdf

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.07.2020r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnę

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz

Zarzadzenie plik pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15.07.2020 r.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 02.07.2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kawęczyn w 2020 r.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 2 lipca 2020 r.

Zarządzenie plik pdf

ZARZADZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lipca 2020r.

ZARZADZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia  1 lipca 2020r. o powołaniu komisji przetargowej plik pdf

Załacznik nr 1 Regulamin komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26.06.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie nr 36 plik pdf

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie: przywrócenia bezpośredniej obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie: przywrócenia bezpośredniej obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Kawęczyn.

ZARZADZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 czerwca 2020r.

ZARZADZENIE  NR 33/2020 WÓJTA  GMINY  KAWĘCZYN z  dnia 8 czerwca   2020r.

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 29.05.2020 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 29.05.2020 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów o dł. 1,050 km”.

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 08.04.2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałan

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 08.04.2020 r.

Wniosek

 

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie nr 27 plik pdf

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Kawęczy

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Kawęczyn na odcinku o dł. 0,174 km".

Zarzadzenie nr 24/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Kawęczyn

Zarzadzenie nr 24/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 25.03.2020 r. w spraie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 25.03.2020 r. w spraie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 25.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Kawęczynie mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się z

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 25.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Kawęczynie mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24.03.2020 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia nr 14/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w bu

Zarządzenie nr 21 plik pdf

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kawęczyn poprzez wyłączenie bezposredniej obsługi interesantów

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kawęczyn poprzez wyłączenie bezposredniej obsługi interesantów

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2020 oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podległych Gminie Kawęczyn

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie udzielania upoważnień

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie udzielania upoważnień

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Sp. z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Sp. z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie nr 14 plik pdf

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fi

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r.

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kult

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkuszy organizacyjnych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkuszy organizacyjnych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na rok szkolny 2019/2020

Zarądzenie nr 7/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie okreslenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kawęczyn

Zarądzenie nr 7/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie okreslenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kawęczyn

Załączniki do zarządzenia nr 7/2020

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali użytkowych

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 20.01.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie nr 4 plik pdf

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniajacym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz p

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 3.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 3.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego