Informacja dla osób niesłyszących

KOMISJE RADY GMINY KAWĘCZYN - KADENCJA 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kawęczyn:

 

1)      Przewodniczący – Ryszard Jaśkiewicz

2)      Członek – Józef Iwaniak

3)      Członek – Beata Goślińska

4)      Członek – Tomasz Tyrakowski

5)      Członek – Sylwester Przyłęcki

6)      Członek – Adrian Kwinciak

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kawęczyn:

 

1)      Przewodniczący – Krystyna Brzychcy

2)      Członek – Bożena Kolenda

3)      Członek – Paweł Urbanek

4)      Członek – Andrzej Jaworski

5)      Członek – Karol Rygas

6)      Członek – Ryszard Jaśkiewicz

 

Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji Rady Gminy Kawęczyn:

 

1)      Przewodniczący – Bożena Kolenda

2)      Członek – Sylwester Kasprzak

3)      Członek – Grzegorz Dzikowski

4)      Członek – Adrian Kwinciak

5)      Członek – Łukasz Mila

6)      Członek – Ryszard Jaśkiewicz

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki Rady Gminy Kawęczyn:

 

1)      Przewodniczący – Sylwester Przyłęcki

2)      Członek – Grzegorz Dzikowski

3)      Członek – Andrzej Jaworski

4)      Członek – Józef Iwaniak

5)      Członek – Piotr Gebler

6)      Członek – Karol Rygas

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Kawęczyn:

 

1)      Przewodniczący – Beata Goślińska

2)      Członek – Piotr Gebler

3)      Członek – Sylwester Kasprzak

4)      Członek – Tomasz Tyrakowski

5)      Członek – Paweł Urbanek

6)      Członek – Krystyna Brzychcy