Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy Kawęczyn 2021

UCHWAŁA NR XXXII/234/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/233/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wy. godzin zajęć nauczycielom na stan. kierownic

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/232/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ka

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/231/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/230/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/229/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Marianów- Kolonia.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/228/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/227/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/226/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/225/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/224/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/223/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości GminyKawęczy

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/222/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 2021-2023

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/221/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/220/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/219/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie obniżenia dyrektorom szkół tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/218/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/217/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przekazania do WSA w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargi.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/216/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/215/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2020

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/214/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom segregacji mieszka

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/213/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie na okres 20 lat

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/212/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 2021-2026.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/211/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/210/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Uchwała plik pdf