Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy Kawęczyn 2020

UCHWAŁA NR XXIX/209/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkoman

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXIX/208/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXIX/207/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Uchwały plik pdf

UCHWAŁA NR XXIX/206/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXIX/205/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sprawie ustanowienia za pomnik przyrody

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/204/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci kanalizacyjnej

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu s

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/202/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki tak

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 grudnia 2012 r

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/197/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 2021-2025

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVII/195/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVII/194/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVII/193/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVII/192/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 listopada 2020 r

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVII/191/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 listopada 2020 r

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVII/190/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVII/189/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 listopada 2020 r

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVI/188/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 października 2020 r

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVI/187/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 października 2020 r

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVI/186/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 października 2020 r

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXVI/185/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 października 2020 r

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXV/184/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028.

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXV/183/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części działek położonych w miejscowości MARCINÓW

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXV/182/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXV/181/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianó

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 września 2020 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona dotyczącej utrzymania pasa zieleni przy drodze krajowej 72 tras

Uchwała plik pdf 

Uchwała nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi zlokalizowanej w miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia je

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXIV/174/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXII/171/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Dzierzbotki do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXII/170/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dzierzbotki na lata 2020-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołect

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXII/169/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Milejów na lata 2020-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołec

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXII/168/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie umową użyczenia części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 125 położonej w

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXII/167/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXII/166/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXI/165/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawę

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXI/164/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0024 Tokary II

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXI/163/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXI/162/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia dwóch odcinków dróg zlokalizowanych w miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXI/161/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXI/160/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2019

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXI/159/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XXI/158/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum zaufania

Uchwała plik pdf

Uchwała nr XX/157/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku

Uchwała nr XX/157/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę.

Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie

Uchwała nr XIX/156/2020  Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie

Uchwała nr XIX/155/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

Uchwała nr XIX/155/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Oświadczenie zawierajace stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XVIII Sesji w dniu 29.04.2020 r.

Oświadczenie zawierajace stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XVIII Sesji w dniu 29.04.2020 r.

Uchwala nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom

Uchwala nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19

Uchwala nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Uchwala nr XVIII/152/2020 Rady gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Uchwala nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028

Uchwala nr XVIII/151/2020 Rady gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028

Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały udżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały udżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVII/149/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu.

Uchwała nr XVII/149/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu.

Uchwała nr XVII/148/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kawęczyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmi

Uchwała nr XVII/148/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kawęczyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina

Uchwała nr XVII/147/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asyste

Uchwała nr XVII/147/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020

Uchwała nr XVII/146/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Marcjanów przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Marcj

Uchwała nr XVII/146/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Marcjanów przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Marcjanów

Uchwała nr XVII/145/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowym

Uchwała nr XVII/145/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

Uchwała nr XVII/144/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała nr XVII/144/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn  na  rok 2020

Uchwała nr XVII/143/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego (dotacja na zakup respiratora stacjonarno-transportowego

Uchwała nr XVII/143/2020  Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego (dotacja na zakup respiratora stacjonarno-transportowego)

Uchwała nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego (dotacja na zakup tomografu komputerowego)

Uchwała nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego (dotacja na zakup tomografu komputerowego)

Uchwała nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęcz

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2019

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2019

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020