Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy Kawęczyn 2023

UCHWAŁA NR LXVIII/452/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród

UCHWAŁA NR LXVIII/452/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVIII/451/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zaby

UCHWAŁA NR LXVIII/451/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie Gminy Kawęczyn

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVIII/450/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn

UCHWAŁA NR LXVIII/450/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kawęczyn

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVIII/449/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej na terenie Gminy Kawęczyn

UCHWAŁA NR LXVIII/449/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej na terenie Gminy Kawęczyn

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVIII/448/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części działki oznaczonej nr geodezyj

UCHWAŁA NR LXVIII/448/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części działki oznaczonej nr geodezyjnym 138/2 , położonej w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVIII/447/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu n

UCHWAŁA NR LXVIII/447/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kawęczyn

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVIII/446/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

UCHWAŁA NR LXVIII/446/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVIII/445/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2023

UCHWAŁA NR LXVIII/445/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2023

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVII/444/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVII/443/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2023

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/442/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Żdżary

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/441/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wojciechów

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/440/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Tokary Pierwsze

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/439/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanisława

Uchwała  plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/438/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Skarżyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/437/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Siedliska

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/436/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowy Świat

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/435/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Młodzianów

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/434/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Milejów

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/433/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Marianów - Kolonia

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/432/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Marianów

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/431/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Marcjanów

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/430/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Marcinów

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/429/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Leśnictwo

Uchwałą plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/428/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kowale Pańskie - Kolonia

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/427/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kowale Pańskie

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/426/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/425/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Głuchów

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/424/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dziewiątka

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/423/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dzierzbotki

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/422/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ciemień

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/421/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Chocim

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/420/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Będziechów

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/419/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemo

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/418/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwala plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/417/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Leśnictwo do gminn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/416/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/415/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaweczyn na lata 2023-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/414/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2023

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/413/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/412/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za ro

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXVI/411/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum zaufania

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXV/410/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXV/409/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXV/408/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXV/407/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2023

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIV/406/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIV/405/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku 

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIV/404/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnie

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIV/403/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Nieważność uchwały nr LXIV/403/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2023 r. plik pdf

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIV/402/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIV/401/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2023

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/400/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kawęczyn

UCHWAŁA NR LXIII/400/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/399/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn

UCHWAŁA NR LXIII/399/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/398/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gmin Kaw

UCHWAŁA NR LXIII/398/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gmin Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/397/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ka

UCHWAŁA NR LXIII/397/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/396/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników

UCHWAŁA NR LXIII/396/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kawęczyn

rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały plik pdf

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/395/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

UCHWAŁA NR LXIII/395/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXIII/394/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2023

UCHWAŁA NR LXIII/394/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2023

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/393/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na zajęcie części działki drog

UCHWAŁA NR LXII/393/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na zajęcie części działki drogi wewnętrznej będącej własnością gminy Kawęczyn.

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/392/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023,

UCHWAŁA NR LXII/392/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/391/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego

UCHWAŁA NR LXII/391/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

uchwała plik pdf

rozstrzygnięcie nadzorcze plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/390/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrz

UCHWAŁA NR LXII/390/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn.

uchwała plik pdf

rozstrzygnięcie nadzorcze plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/389/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: - opróżniania zbiorników b

UCHWAŁA NR LXII/389/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: - opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, - odbierania odpadów komunalnych.

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/388/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki

UCHWAŁA NR LXII/388/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/387/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

UCHWAŁA NR LXII/387/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/386/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

UCHWAŁA NR LXII/386/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/385/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

UCHWAŁA NR LXII/385/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXII/384/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2023.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LXI/383/2023 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2023

Uchwała plik pdf