Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy 2019

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XV Sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XV Sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała nr XV/133/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie niewygasających wydatków z roku 2019.

Uchwała nr XV/133/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie niewygasających wydatków z roku 2019.

Uchwała nr XV/132/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których m

Uchwała nr XV/132/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uchwała nr XV/131/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Uchwała nr XV/131/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2020.

Uchwała nr XV/130/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany statutu CUW w Kawęczynie nadanego uchwałą NR XXIV/155/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 października 2016 r.

Uchwała nr XV/130/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie nadanego uchwałą  NR XXIV/155/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą  ,,Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie’’ oraz nadania jej Statutu.

Uchwała nr XV/129/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

Uchwała nr XV/129/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020.

Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020.

Uchwała nr XV/127/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028.

Uchwała nr XV/127/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028.

Uchwała nr XIV/126/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XIV/126/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XIV/125/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Przykona zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

Uchwała nr XIV/125/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na  przejęcie od Gminy Przykona  zadania zleconego  z zakresu administracji rządowej dotyczącego objęcia pomocą społeczną mieszkańców Gminy Przykona w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek

Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała nr XIV/123/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie

Uchwała nr XIV/123/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie

Uchwała nr XIV/122/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr XIV/122/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tokary Pierwsze

Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tokary Pierwsze przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Tokary Pierwsze

Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Milejów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów

Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Milejów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów

Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marianów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów

Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marianów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów

Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marcinów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marcinów

Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marcinów  przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marcinów

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia

Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuchów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Głuchów

Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuchów  przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Głuchów

Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będziechów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Będziechów

Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będziechów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Będziechów

Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.10.2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata2015–2018i2019-2022

Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015 – 2018” oraz „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022” za okres od października 2017 r. do września  2019 r.

Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/122/2009 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 27 lutego 2009 r

Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/122/2009 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2019 r.

Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2019 r.

Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Marianów-Kolonia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Marianów-Kolonia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Uchwała nr XII/107/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Dziewiątka do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Uchwała nr XII/107/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Dziewiątka do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn”

Uchwała nr XII/105/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców

Uchwała nr XII/105/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców

Rozstrzygniecie nadzorcze

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza - oświadczenie o utworzeniu Komitetu

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza - wykaz poparcia

Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025

Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025

Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

 

Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opł

Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr XI/101/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn oraz określenia granic o

Uchwała nr XI/101/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Kawęczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy  Kawęczyn

Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Nowy Świat dotyczącego dokończenia budowy drogi na odcinku 600 mb o nu

Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Nowy Świat dotyczącego dokończenia budowy drogi na odcinku 600 mb o numerze ewidencyjnym działki 269 w Marcjanowie

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XI Sesji w dniu 23 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów nawierzchni poprzez położenie drugiej warstw

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XI Sesji w dniu 23 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów nawierzchni poprzez położenie drugiej warstwy bitumicznej dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Kawęczyn na czas obecnej kadencji samorządu (lata 2019 – 2023)

Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Dzierzbotki dotyczącego włączenia do listy inwestycji drogowych dróg gm

Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Dzierzbotki dotyczącego włączenia do listy inwestycji drogowych dróg gminnych drogi na odcinku Ciemień - Dzierzbotki celem wykonania tzw. nowej „nadlewki”

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XI Sesji w dniu 23 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu przebudowy i budowy dróg gminnych i wewnętrznych w g

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XI Sesji w dniu 23 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu przebudowy i budowy dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Kawęczyn na czas obecnej kadencji samorządu (lata 2019 – 2023)

Uchwała X/97/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała X/97/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr X/95/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2018 rok

Uchwała nr X/95/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2018 rok

Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2018

Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2018

Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi wotum zaufania

Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi wotum zaufania

Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Żdżary

Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Żdżary

Wyrak nr IV do uchwał nr 91 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wojciechów

Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wojciechów

Wyrak nr IV do uchwał nr 90 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Tokary Pierwsze

Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Tokary Pierwsze

Wyrak nr IV do uchwał nr 89 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Stanisława

Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Stanisława

Wyrak nr IV do uchwał nr 88 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Skarżyn

Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Skarżyn

Wyrak nr IV do uchwał nr 87 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/86/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Siedliska

Uchwała nr VIII/86/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Siedliska

Wyrak nr IV do uchwał nr 86 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Nowy Świat

Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Nowy Świat

Wyrak nr III do uchwał nr 85 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Młodzianów

Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Młodzianów

Wyrak nr III do uchwał nr 84 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Milejów

Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Milejów

Wyrak nr III do uchwał nr 83 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/82/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marianów-Kolonia

Uchwała nr VIII/82/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marianów-Kolonia

Wyrak nr III do uchwał nr 82 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marianów

Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marianów

Wyrak nr III do uchwał nr 81 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marcjanów

Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marcjanów

Wyrak nr III do uchwał nr 80 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marcinów

Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marcinów

Wyrak nr II do uchwał nr 79 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Leśnictwo

Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Leśnictwo

Wyrak nr II do uchwał nr 78 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia

Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia

Wyrak nr II do uchwał nr 77 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kowale Pańskie

Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kowale Pańskie

Wyrak nr II do uchwał nr 76 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kawęczyn

Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kawęczyn

Wyrak nr II do uchwał nr 75 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Głuchów

Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Głuchów

Wyrak nr I do uchwał nr 74 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Dziewiątka

Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Dziewiątka

Wyrak nr I do uchwał nr 73 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Dzierzbotki

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Dzierzbotki

Wyrak nr I do uchwał nr 72 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Ciemień

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Ciemień

Wyrak nr I do uchwał nr 71 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Chocim

Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Chocim

Wyrak nr I do uchwał nr 70 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Kawęczyn w z dnia 30.04.2019 r. sprawie nadania statutu sołectwa Będziechów

Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Kawęczyn w z dnia 30.04.2019 r. sprawie nadania statutu sołectwa Będziechów

Wyrak nr I do uchwał nr 69 z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania statutów sołectwom plik pdf

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemień przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemień przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Głuchowa

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Głuchowa o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową dróg asfaltowych wraz z odwodnieniem na odcinku 450 m (Głuchów (Borek) – Wilczków) oraz 600 m (Głuchów (Borek) – łąki)

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wiercony

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia – S

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia – Strefa inwestycyjna”

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn”

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania  z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej

Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach

Uchwała VII/57/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Marianów-Kolonia

Uchwała VII/57/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Marianów-Kolonia

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022

Załącznik Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VII//54/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 07.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 07.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014 – 2020 za rok 2018.

Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014 – 2020 za rok 2018.

Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2

Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2019

Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie G

Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconyc

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej S

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie

Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Kawęczyn

Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Kawęczyn

Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kawęczyn w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kawęczyn w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019

Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowośc

Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów-Kolonia Zachód”

Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025

Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025

Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie

  Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Kawęczyn „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na z

Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023