Informacja dla osób niesłyszących

Projekty dokumentów

Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn za rok szkolny 2016/2017

Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn za rok szkolny 2015/2016

Program ochrony środowiska dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku"

Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.10.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kana