Informacja dla osób niesłyszących

Dług publiczny

Dług publiczny

DŁUG PUBLICZNY
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2003 r. - 623.200,00 zł
Z tego:
  1. kredyt z BGŻ S.A. Konin - stan zadłużenia - 578.200,00 zł
  2. Kredyt z PKO BP S.A. O/ Turek - stan zadłużenia - 45.000,00 zł