Informacja dla osób niesłyszących

Imienne wyniki głosowań radnych z LVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn

Imienny wykaz plik pdf