Informacja dla osób niesłyszących

Imienne wyniki głosowań radnych 2021

XXXI SESJA RADY GMINY KAWĘCZYN IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH

Imienny wykaz głosowań plik pdf