Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY: ds. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  nie został wybrany  żaden kandydat. 

                                                                                                        Wójt Gminy                                                          

                                                                                                    /-/ Jan Nowak

                                                                                                             

 Kawęczyn, dnia 24 marca 2022r.