Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY: ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48,62-704 Kawęczyn

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat w osobie: Pani  Paulina Tyczyno  zamieszkała  w  miejscowości  Linne.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła  wszystkie wymagania  formalne a podczas testu i  rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada  niezbędną praktykę i odpowiednią wiedzę. Te okoliczności  skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 

 Wójt Gminy Kawęczyn                                                  

/-/ Jan Nowak

Kawęczyn, dnia 31 stycznia 2022 r.

Informacja plik pdf