Informacja dla osób niesłyszących

Nabór Pracowników

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY: ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat w osobie:

Pani Karolina Gil  zamieszkała w miejscowości  Marcinów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada wystarczającą praktykę i odpowiednią wiedzę. Te okoliczności skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 

 

 

 

                                                                                                        

Nabór na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej

Ogłoszenie plik pdf

Kwestoinariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: woźna, sprzątaczka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie

Logo

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko woźna, sprzątaczka w żłobku, zostały wybrane następujące osoby:

Woźna:

  1. Dorota Nerczyńska
  2. Marta Pasik

Sprzątaczka:

  1. Ewa Kupczyk

Uzasadnienie

Kandydatki spełnią wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko pracy. Osoby zostały wysoko ocenione w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacją.

Dyrektor Żłobka

/-/Katarzyna Paruszewska

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: opiekunka dziecięca w Gminnym Żłobku w Kawęczynie

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekunki dziecięcej w żłobku, zostały wybrane następujące osoby:

1.Marta Jałkiewicz

2.Paulina Papierska

3.Dominika Królak

4. Agnieszka Orligóra –Wudarska

5. Alicja Dominiak

6. Andżelika Marczak

7. Anna Ochocka

8. Anita Szczepaniak

Uzasadnienie

 Kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazały się niezbędną wiedzą oraz kompetencjami społecznymi do pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej.

  Dyrektor Żłobka

/-/Katarzyna Paruszewska

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY : Inspektor ds. obsługi inwestora w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat w osobie: Pan Paweł Naglewski zamieszkały w Turku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że posiada gruntowną praktykę i wszechstronną wiedzę. Te okoliczności skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak

 

OGŁOSZENIE DYREKTOR ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUN/KA W GMINNYM ŻŁOBKU W KAWĘCZYNIE

Logo

Ogłoszenie plik pdf

Kwestoinariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

OGŁOSZENIE DYREKTOR ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO WOŹNA/Y W ŻŁOBKU GMINNYM W KAWĘCZYNIE

logo

Ogłoszenie plik pdf

Kwestoinariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

OGŁOSZENIE DYREKTOR ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO SPRZĄTACZ/KA W ŻŁOBKU W KAWĘCZYNIE

Logo

Ogłoszenie plik pdf

Kwestoinariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI INWESTORA

Ogłoszenie plik pdf

Kwestionariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY: DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA w KAWĘCZYNIE z siedzibą Kawęczyn 49 ,62-704 Kawęczyn

Logo

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat::

Pani Katarzyna Paruszewska zamieszkała w Siedliskach

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się najlepiej wykazując, że posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz praktyczną znajomość problematyki dot. oferowanego stanowiska. Te okoliczności skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 

                                                                                   Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                          /-/ Jan Nowak

 

Kawęczyn, dnia 18.08.2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN W SPRAWIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO DYRKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE

Ogłoszenie plik pdf

Kwestionariusz