Informacja dla osób niesłyszących

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kawęczyn

 

STANOWISKA  KIEROWNICZE

Wójt Gminy - Jan Nowak

Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska -Elzbieta Tomczak

Sekretarz - Dorota Bartosik

Skarbnik, Kierownik Referatu Budżetowo – Podatkowego -Edyta Balcerzak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Obywatelsko – Organizacyjnego - Iwona Krajewska

 

SKŁAD  URZĘDU

Referat Budżetowo-Podatkowy

Skarbnik Gminy/ Kierownik Referatu - Edyta Balcerzak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Marta Wojtczak

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej - Danuta Danielewska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat -Jolanta Krucka

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Tomasz Musiałowski

Stanowisko ds. podatków i opłat -Aleksandra Rosiak

Referat Obywatelsko – Organizacyjny

Kierownik USC/ Kierownik Referatu - Iwona Krajewska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i zdrowia, Z-ca Kierownika USC - Magdalena Krakowiak

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr, bezpieczeństwa i obronności - Malwina Jasiak

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i obronności - Paulina Wożniak

Stanowisko ds. organizacji i sekretariatu -Monika Tylka

Pomoc administracyjna: Katarzyna Śledż, Małgorzata Jaworska

Referat  Rozwoju i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu , Zakres stanowiska, kierowaniem referatem, fundusz sołecki, nadzoru nad funduszami zewnętrznymi i współpracy w zakresie partnerstwa lokalnego - Elżbieta Tomczak

 

Stanowisko ds. dostępności, rozwoju i promocji gminy, Z-ca Kierownika  - Ewa Kornet

Stanowisko  ds. rolnictwa, gospodarki wodno- ściekowej, statystyki i ochrony przeciw pożarowej - Monika Jatczak

Stanowisko ds. gospodarki  nieruchomościami, gospodarki przestrzennej i lokalowej -

Halina Ambroziak-  Juszczak

Stanowisko ds. ochrony środowiska - Paulina Tyczyno

Stanowisko ds. obsługi inwestora - Monika Szymańska

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych -

Joanna Szymczak

Stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej- Karolina Gil

Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej - Beata Andrzejewska

Pomoc administracyjna - Monika Filipiak

Zespół Radców Prawnych

Radca Prawny - Dorota Bartosik

Pozostałe Stanowiska

Informatyk - Artur Majewski, Przemysław Pawlak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Piotr Kropidłowski

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych - Iwona Krajewska

Stanowiska pomocnicze i obsługi:

Sprzątaczka: Małgorzata Rykowska, Jolanta Rykowska

Opiekun obiektów sportowych: Marcin Mazurek

Kierowca, palacz co, pracownik gospodarczy: Karol Michalak, Jan Podkowski