Informacja dla osób niesłyszących

Podstawy prawne działania

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kawęczynie - Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie.

2020-02-12 13:45:05

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202)

2015-06-29 15:17:46

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

2015-06-29 15:05:26

Statut Gminy Kawęczyn

2018-11-20 14:31:35