Informacja dla osób niesłyszących

Inne informacje

Bezpłatne porady prawne

Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
od 1 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Porady udzielane są w każdy piątek w godzinach od 1100 do 1500 w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Kawęczynie (1 piętro) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Zgłoszenia osób potrzebujących porady prawnej przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Turku pod nr. tel. 63 222 33 03 bądź przez pocztę elektroniczną na adres: npp@powiat.turek.pl

PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna będzie polegała na:

  • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
    • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
    • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
    • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Szczegółowe warunki otrzymania darmowej pomocy prawnej znajdują się w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Więcej informacji pod linkiem:

LEGITYMACJE SŁUŻBOWE