Informacja dla osób niesłyszących

Informacja o stanie mienia komunalnego