Informacja dla osób niesłyszących

Jednostki Oświatowe

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie

Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii

Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich

Przedszkole Gminne  link http://przedszkole.kowalepanskie.pl
Kowale Pańskie 58 B
62 - 704 Kawęczyn
tel.: (0-63)288 72 78
 www.przedszkole.kowalepanskie.pl