Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej w miejscowości Nowy Czachulec

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Zwiększeniu obecnej obsady z 93,8 DJP do 143,8 DJP bydła rasy mięsnej – opasowego w ramach realizacji programu „Modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obręb ewidencyjny Czachulec Nowy dz. ewid. nr 88 gm. Kawęczyn

ZAWIADOMIENIE