Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zawiadomnie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego: budowie obory dla bydła mlecznego krów mlecznych w m