Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o złożonych odwołaniach od decyzji na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat t

Zawiadomienie o złożonych odwołaniach od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania w wariancie alternatywnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie, ( znak:  ROŚ-OŚ.6220.2.2015).