Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o wydaniu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Kawęczy z dnia 22.12.2018 r. ROŚ-OŚ.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowan

Postanowienie o sprostowaniu omyłki