Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o wydanej decyzji: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy

Zawiadomienie o wydanej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania w wariancie alternatywnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr.  32  i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie, (znak: ROŚ-OŚ.6220.2.2015).

decyzja

zawiadomienie