Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w m