Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zawiadomienia o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na &#