Informacja dla osób niesłyszących

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

Procedura rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

PROCEDURA WPISU DO REJESTRU DZIALALNOSCI REGULOWANEJ PLIK PDF

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN PLIK PDF

OSWIADCZENIE-Zalacznik do wniosku o wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej PLIK PDF

WNIOSEK O ZMIANE WPISU w-rejestrze-dzialalnosci-regulowanej PLIK PDF

WNIOSEK O WYKRESLENIE z rejestru dzialanosci gospodarczej w zakresie odbierania odpadow PLIK PDF

Więcej informacji pod numerem 63 288 59 22