Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej miejscowości Nowy Czachulec

Załączniki:

zawiadominie Wójta Gminy Kawęczyn

Opinia RDOS

Opinia Wody Polskie

Pismo Inspektor Sanitarny w Turku