Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie Wójta Kawęczyna o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustal