Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Wspónego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kawęczyn.