Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kawęczyn