Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projketu Programu ochrony powietrza pt" Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" wraz z prognozą odd