Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Informacja o przeprowadzanej na terenie Gminy Kawęczyn w 2013 roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.