Informacja dla osób niesłyszących

Budowa budynku inwentarskiego przewidzianego dla 287,60 DJP bydła mlecznego - ROŚ-OŚ.6220.11.2021

Budowa budynku inwentarskiego przewidzianego dla 287,60 DJP bydła mlecznego o pow. zabudowy do 3648,15 m2, budowa silosu przeznaczonego na kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 m2, budowa dróg komunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 3000 m2, na działce ew. Nr 201,  200/2 obręb Dziewiątka gm. Kawęczyn, która będzie realizowana na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr.: Nr 201, 200/2 obręb Dziewiątka gm. Kawęczyn, pow. turecki, woj. wielkopolskie.

Obwieszczenie - decyzja  plik pdf

Decyzja plik pdf 

Zawiadomienie - zakończenie plik pdf