Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Ankieta dla mieszkańców i przedsiębiorców

 

Szanowni Państwo,

Przeprowadzamy obecnie na terenie Gminy Kawęczyn badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. W badaniu biorą udział mieszkańcy z terenu gminy. Badanie jest ogromnie ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia efektywności energetycznej budynków prywatnych.  Badania takie przeprowadzane są również w innych gminach Polski a finansowane są przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki badania indywidualnego nie będą nigdzie pokazane. Bardzo zależy nam na Państwa udziale w badaniu. Prosimy o szczere odpowiedzi. Przygotowany dokument pozwoli gminie, ale również mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu gminy, wnioskować w nowej unijnej perspektywie finansowej o środki przeznaczone na termomodernizację budynków, modernizację oświetlenia, czy też rozwój odnawialnych źródeł energii (np. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Ankiety dla mieszkańców

https://docs.google.com/forms/d/1yY3S4KcrYiWeOPnCVLr29QFjNotO3Bf-k_F1ig1vk9s/viewform

 Ankiety dla przedsiębiorców

https://docs.google.com/forms/d/1EFnN9Gg1oTmLnjbJ8y_Le6qax4Wy1qibRS9rxOboZ2o/viewform

                                                                           Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                  /-/ Jan Nowak

 

informacja o PGN (powiatowa).pdf