Informacja dla osób niesłyszących

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpady typu folie, sznurki i opony powstające w gospodarstwach rolnych można przekazywać niżej wymienionym podmiotom, po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji usługi z daną firmą:

1)   odbiór odpadów rolniczych folii oraz sznurka: PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz i Krzysztof Socha, ul. Legionów Polskich 65,  98-100 Łask, tel. 43 675 15 35, kom.: 605 684 846, e-mail: somasz.pl@gmail.com ,

2)   odbiór odpadów rolniczych folii oraz sznurka: Jopek Recykling Dawid Jopek, Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, kom.: +48 667 429 619, +48 724 569 561, e-mail: jopek-recykling@wp.pl

3)   odbiór zużytych opon: RECYKL Organizacja Odzysku S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, tel.:+48 61 281 06 11, Koordynator -odbiór opon Marcin Mulkowski,  kom.:+48 667 955 563 e-mail: opony@recykl.pl