Informacja dla osób niesłyszących

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykon

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przez  podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej.