Informacja dla osób niesłyszących

Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa w 2020 roku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przez  podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. nie odnotowano w Urzędzie Gminy Kawęczyn i jednostkach Gminy żadnych działań podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej spełniających wymogi ustawy.

/-/Jan Nowak

Wójt Gminy Kawęczyn

Informacja plik pdf

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykon

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przez  podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej.

Działalność lobbingowa w roku 2018

Działalność lobbingowa w roku 2018