Informacja dla osób niesłyszących

DRUKI DO POBRANIA

Z tego miejsca można pobrać najważniejsze formularze potrzebne przy załatwianiu spraw urzędowych.

Druki można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn. 

PODATKI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI PODATKOWEJ PLIK DOC
Więcej informacj w sprawach podatkowych pod numerem tel: 63 2888 59 28  

OCHRONA ŚRODOWISKA

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOSCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁZEŃSKIEGO ZA GRANICĄ PLIK PDF
Wiecej informacji dotyczących spraw prowadzonych przez Ucząd Stanu Cywlinego pod numerem 63 2888 59 18

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, GEODEZJA

OŚWIADCZENIE ZGODA SĄSIADA (doc)
 
ZGODA SĄSIADA (doc)
 
WNIOSEK - ZGODA SĄSIADA W WARUNKACH ZABUDOWY (pdf)

DROGOWNICTWO

Więcej informacji na temat spraw z zakresu drogownictwa pod numerem tel: 63 288 59 32

FUNDUSZ SOŁECKI

Więcej informacji na temat Fundusz Sołeckiego pod numerem tel: 63 288 59 15

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK PLIK PDF

PROCEDURA PLIK PDF 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU PLIK PDF

Więcej informacji na temat wpisu do systemu CEIDG pod numerem tel: 63 288 59 24

SPRAWY EMERYTALONO - RENTOWE

OŚWIADCZENIE O PRACY
 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE BRAKU DOKUMENTÓW
 
ZEZNANIE ŚWIADKA W SPRAWIE EMERYTALNO-RENTOWEJ
Więcej informacji na temat spraw emerytalno - rentowych pod numerem tel: 63 288 59 24

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

WNIOSEK O WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PLIK DOC 

WNIOSEK O WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PLIK PDF

PROCEDURA WYNAJMU LOKALI PLIK DOC 

PROCEDURA WYNAJMU LOKALI PLIK PDF

Więcej informacji na temat gospodarki lokalowej pod numerem tel: 63 288 59 22

ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZACE "MAŁYCH GRANTÓW" PLIK PDF

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT PLIK PDF 

FORMULARZ KONKURSOWY PLIK DOC

Więcej informacji na temat dotacji dla NGO pod numerem tel: 63 288 59 31

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

WNIOSEK NA WYNAJEM ŚWIETLICY PLIK DOC

WNIOSEK NA WYNAJEM ŚWIETLICY PLIK PDF

REGULAMIN ŚWIETLIC PLIK PDF

Więcej informacji na temat wynajęcia świetlic pod numerem tel: 63 288 59 29

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Informacje o programie znajdą Państwo na stronie www.kaweczyn.pl

Więcej informacji w sprawie Programu Czyste Powietrze pod numerem tel: 63 288 59 21

POZOSTAŁE WNIOSKI

 
 
 Więcej informacji na temat obięcja ubezpieczeniem zdrowotnym pod numerem tel: 63 288 59 19
WNIOSEK O POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU (doc)
 
WNIOSEK O POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU (pdf)