Informacja dla osób niesłyszących

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Cyberbezpieczeństwo  to odporność systemów informacyjnych na
działania naruszające poufność, integralność, dostępność i
autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług
oferowanych przez te systemy (art 2 pkt 4 ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwo (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369)).

 RODZAJE ATAKÓW

     * Malware - oprogramowanie o szkodliwym działaniu dla systemu
komputerowego oraz jego użytkowników.
    * Man in the Midle - atak polegający na podsłuchu i modyfikacji
przesyłanych wiadomości
    * Cross-site scripting - polega na umieszczeniu na stronie internetowej
kodu, który skłania do wykonania nieplanowanego działania.
    * Phishing - ma na celu pozyskanie hasła użytkownika, które służy
do logowania w portalach
    * Ransomware - oprogramowanie szyfrujące dane użytkownika i
blokujące dostęp do systemu komputerowego oraz żądające okupu

 SPOSOBY ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED ZAGROŻENIAMI:

     * aktualizacja oprogramowania
    * instalacja oprogramowania antywirusowego
    * korzystanie z legalnego oprogramowania
    * używanie silnych haseł
    * dwuskładnikowe uwierzytelnianie
    * szyfrowanie dysku

 ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT CYBERBEZPIECZEŃSTWA:

https://www.cert.pl/

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://www.cert.pl/ouch/