Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 marca 2018 r.