IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH z LIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn z dnia 02.08.2022r.

Wykaz plik pdf