Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn

Logo Polski Ład

Dofinansowanie w ramach edycji  pierwszej programu. 

Projekt obejmuje modernizację w tym remont dróg na terenie gminy Kawęczyn o łącznej długości ok. 8 km.

Okres realizacji: do 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia: 29.12.2022

Przewidywana wartość inwestycji: 5.000.000,00

Kwota dofinansowania: 4.750.000,00