NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 w 2022 roku

W dniu 23.05.2022r. Gmina Kawęczyn podpisała umowę na wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w roku 2022.

Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 2 500,00 zł na zakup książek oraz audiobooków dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, zakup nagród książkowych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład własny w w/w projekt będzie wynosił 625,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie otrzyma dotacje w kwocie 2.500,00 zł, którą przeznaczy na zakup książek i audiobooków dla dzieci w wieku 3-6 lat, zakup książek będących nagrodami w konkursie promującym czytelnictwo. Wkład własny w w/w projekt to 625,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych otrzyma 4.000,00 zł na zakup książek i elementów wyposażenia o biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład własny w w/w projekt wyniósł 1.000,00 zł.