INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY: ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Kawęczyn 2022

z siedzibą  Kawęczyn 48,62-704 Kawęczyn

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat w osobie: Pani Joanna Szymczak  zamieszkała w miejscowości Strachocice Kolonia.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru 

Kandydat spełnił  wszystkie wymagania  formalne a podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że posiada  niezbędną praktykę i odpowiednie umiejętności. Te okoliczności  skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 

 

                                    Wójt Gminy Kawęczyn                                       

 /-/ Jan Nowak

 

                                                                                                            

 

 Kawęczyn, dnia 19 kwietnia 2022r.

Informacja plik pdf