IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH z Obrad XLIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn z 12 kwietnia 2022 roku

Wykaz plik pdf