IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH Obrady XLVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn z 4 marca 2022 roku

Wykaz plik pdf