Informacja o wynikach naboru na stanowisko: opiekunka dziecięca w Gminnym Żłobku w Kawęczynie

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekunki dziecięcej w żłobku, zostały wybrane następujące osoby:

1.Marta Jałkiewicz

2.Paulina Papierska

3.Dominika Królak

4. Agnieszka Orligóra –Wudarska

5. Alicja Dominiak

6. Andżelika Marczak

7. Anna Ochocka

8. Anita Szczepaniak

Uzasadnienie

 Kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazały się niezbędną wiedzą oraz kompetencjami społecznymi do pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej.

 Dyrektor Żłobka

/-/Katarzyna Paruszewska